دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


رو قٰانْونٰاتـْ شٰاشْیٓدَمـْ،


فِکـْ نَکُنـْ کِهـْ☜ وٰا مْیٓدَمـْ،

مَنـْ جٰایٓیـٓ سَبْـزْ شُدَمـْ کِهـ☜ْ


تُخْمـِ شَـرّو پٰاشْیٓدَنـ..

نظرسنجي

نـَظـَــرِتـــــوלּ رآجِــــع بـِـہ مُـבیرـیَّــتـ ، طَــرآحـے وَ پُــستآیِ گــروہ ؟! هَــر 3 اَ בَم عـــــآلیَــــלּ (100% - 3 )

(0% - 0 )

طَــرآحیِ گروہ عـــآلیــــہ (0% - 0 )

(0% - 0 )

پُـــستــــآے ارســـــآلـــےـ حَــرفـ نـــבآرہ وَلـــے طَـراحیِ گروهـ ؟!..!! (0% - 0 )


رتبه گروه

رتبه بر اساس تعداد ارسال : 66

رتبه بر اساس تعداد کاربر : 51

رتبه بر اساس تعداد هوادار : 15

کاربران گروه

نمایش همه
nila sadaf1373 Khanuom_Gol parasto mattin ___ zahra-nahi ah99 man

مدیران گروه

alizoli hamedpax

معاونان گروه

mamali754

آخرین بازدیدکنندگان گروه

hamedpax alizoli mahsamehr mamali754 shiva-0 taha60 Zamqnjan pedramabcd mahsa135 RONIKA_20

Tŗïþ-Ląşɧ

گروه عمومی · 110 کاربر · 1298 پست

ارسال به Tŗïþ-Ląşɧ

در حال حاظر پستی وجود ندارد

اینجا کلیک کنید برای ارسال پست به Tŗïþ-Ląşɧ.