دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


5غف.jpg love  (435).jpg love  (9).jpg 66.jpg
فرشاد

مشخصات

موارد دیگر
نام کاربری : FaRSHAD13975
نام کامل : فرشاد
جنسیت : مرد
امتیاز : 3148.25
پست : 255 پست
هوادار : 60 نفر
تاریخ تولد : 1368/06/31

مدال ها و افتخارات

بايد بيشتر تلاش کني به روز قابل اعتماد داره فعاليت ميکنه

دنبال شدگان

آخرین بازدید کنندگان

بیشترین برچسب های استفاده شده

دعوت شدگان توسط این کاربر

تا کنون 7 کاربر توسط "فرشاد" به جامعه مجازی دوستفا دعوت شده اند.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه و یا پیشنهاد عضویت با لینک دعوتنامه شخصی مراجعه نمائید.

بارکد اختصاصي

FaRSHAD13975
فرشاد

http://doustfa.com/nabz


نفسهای گم شده,فیس دوستفا,فیس ایرانی,مجازی دوستفا


گفتی قلبم فقط قلمرو توست
بیا از قلمرت دفاع کن
دارند فتحش میکنند.
315040_main.jpg

FaRSHAD13975
فرشاد

دیشب خواب دیدم شوهرم رفت زیر تریلی هجده چرخ با داد از خواب پریدم
تا نیم ساعت میلرزیدم گوشیمو ور داشتم بهش زنگ زدم دیدم شارژم صفره خودمو به در و دیوار میکوبیدم
یهو یادم اومد من ازدواج نکردم
بعد که آروم شدم یادم اومد پسرمimg src=


فشار زندگیه میفهمی؟img src=


FaRSHAD13975
فرشاد

کی میتونه سه مرتبه پشت سر هم بگه:
(تیر تو تیرکمون تیرکمون تو تیر)

اوه اوه بسه دیگه ابرومون بردینimg src=


FaRSHAD13975
فرشاد

اون چیه  میکنی تو سوراخ و درمیاری ولی تا اخر اگه بکنی یهو پردش پاره میشه اگه گفتی ؟
.


.
آفرین درست حدس زدین

گوش پاک کنه...

چقدر تازه گیا منحرف شدینimg src=img src=


FaRSHAD13975
فرشاد

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﻪ ﺁﻗﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﺵ ﻣﻴﺮﻥ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻣﻴﺒﻴﻨﻦ ﺟﻠﻮﺷﻮﻥ ﻳﻪ ﻛﭽﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪ!


ﺁﻗﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﺵ ﻣﻴﮕﻪ : ﺍﮔﻪ ﺯﺩﻯ ﭘﺴﻪ ﻛﻠﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﭽﻠﻪ ﻳﻪ ﺳﺎﻧﺪﻭﻳﭻ ﺑﺮﺍﺕ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ .ﺑﭽﻬﻪ ﻣﻴﺰﻧﻪ ﺗﻮ ﺳﺮ ﮐﭽﻠﻪ !!!
ﮐﭽﻠﻪ ﺑﺮﻣﻴﮕﺮﺩﻩ ﻣﻴﮕﻪ : ﻫﻮﯼ ﺑﭽﻪ ، ﭼﺮﺍ ﺯﺩﯼ ﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻦ ؟؟؟
ﺑﭽﻬﻪ ﻣﻴﮕﻪ : ﺑﻪ ﺑﻪ ،ﺭﺿﺎ ﮐﭽﻞ ، ﺧﻮﺑﯽ ؟
ﮐﭽﻠﻪ ﻣﻴﮕﻪ : ﺭﺿﺎﮐﭽﻞ ﮐﻴﻪ !!!
ﭘﺴﺮﻩ ﻣﻴﮕﻪ : ﺁﺥ ﺁﺥ ، ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ ﻓﮏ ﻛﺮﺩﻡ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺭﺿﺎﻛﭽﻠﻪ !

ﺩﻭ ﺩﻳﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻗﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﺵ ﻣﻴﮕﻪ ﺍﮔﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺰﻧﻰ ﭘﺴﻪ ﻛﻠﻪ ﺵ 10 ﻫﺰﺍﺭﺗﻮﻣﻦ ﺑﻬﺖﻣﻴﺪﻡ !
ﺑﭽﻬﻪ ﺑﺎﺯ ﻣﻴﺰﻧﻪ ﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﮐﭽﻠﻪ !
ﮐﭽﻠﻪ ﻣﻴﮕﻪ : ﺑﺎﺯ ﺩﻳﮕﻪ ﭼﺮﺍ ﺯﺩﻯ ؟؟؟
ﺑﭽﻬﻪ ﻣﻴﮕﻪ : ﺁﻗﺎ ﻧﺎﻣﻮﺳﺎ ﺗﻮﺭﺿﺎ ﮐﭽﻞ ﻧﻴﺴﺘﻰ ؟؟
ﮐﭽﻠﻪ ﻣﻴﮕﻪ : ﻧﻪ ﺑﺨﺪﺍﺍﺍﺍﺍ .
ﮐﭽﻠﻪ ﻣﻴﺒﻴﻨﻪ ﻫﻰ ﺩﺍﺭﻩ ﮐﺘﮏ ﻣﻴﺨﻮﺭﻩ ﭘﺎ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﻴﺮﻩ 10 ﺗﺎ ﺻﻨﺪﻟﻰ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﻴﺸﻴﻨﻪ.

ﺑﺎﺯ ﺁﻗﺎﻫﻪ ﺏ ﺑﭽﻪ ﺵ ﻣﻴﮕﻪ : ﺍﮔﻪ ﺑﺮﻯ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﻭ ﺑﺰﻧﻰ ﭘﺴﻪ ﻛﻠﻪ ﺵ 100 ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ ﺑﻬﺖ ﻣﻴﺪﻡ !

ﺑﭽﻪ ﺵ ﻣﻴﮕﻪ ﺑﺎﺷﻪ .ﻣﻴﺮﻩ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻩ ﻛﭽﻠﻪ ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻴﺰﻧﻪ ﺗﻮ ﺳﺮﺵ,ﻣﻴﮕﻪ : ﺭﺿﺎ ﮐﭽﻞ ﺗﻮ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﯽ ﻣﻦ ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺍﻭﻥ ﺑﻴﭽﺎﺭﻩ ﺭﻭ ﻣﻴﺰﺩﻡimg src=


FaRSHAD13975
فرشاد

لطفا کامل خونده شه
آخرین خبر خبر گذاری فارس/سنگسار کردن زن توسط شوهرش
15/06/1394
ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺗﻮ ماهشهر ﻣﻴﺨﻮﺍﺳﺘﻦ ﯼ ﺣﮑﻤﻮ ﺍﺟﺮﺍ ﮐﻨﻦ
ﺳﻨﮕﺴﺎﺭ ﻱ ﺯﻥ
ﺧﻴﻠﻲ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﮎ ﺑﻮﺩ
ﺯﻥ ﺭﻭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻮ ﭼﺎﻟﻪ ﻭ ﺗﺎﺳﻴﻨﻪ ﺯﻳﺮﺧﺎﮎ ﺑﻮﺩ
ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻣﻴﮑﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﺒﺨﺸﺘﺶ،ﺍﻣﺎ ﻣﺮﺩﻩ ﺩﺳﺘﺎﺷﻮ ﭘﺮ ﺳﻨﮓ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ی ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻗﺎﺿﻲ صحنه ی دردناکی بود
مرد با تمام انزجار نگاهش میکرد و میگفت باید قصاص بشه
ﺯﻧﻪ التماسش میکرد اما مرد فقط دنبال قصاص بود
ﺷﻮﻫﺮﻩ ﺩﺍﺩ میزد و ب زن لگدمیزد
ﻣرد دچار جنون شده بود و میگغت مگه چیکارت کرده بودم بعد خودشو میزد
ﺧﻴﻠﻲ ﺩﺭﺩﻧﺎﮎ ﺑﻮﺩ
ﺯن ترس توچشماش موج میزداﻟﺘﻤﺎﺱ ﻣﻴﮑﺮﺩﺑﺨﺎﻃﺮﺩﺧﺘﺮﻣﻮﻥ ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺨﺶ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻣﻴﮑﻨﻢ
ﻋﺪﻩ ﺍﻱ ﺩﺍﺩﻣﻴﺰﺩﻥ ﺑﺒﺨﺸﺶ
ﻋﺪﻩ ﺍﻱ ﻣﻴﮕﻔﺘﻦ ﺑﮑﺸﺶ
ﺷﻮﻫﺮﻩ ﮔﻔﺖﺁﻗﺎﻱ ﻗﺎﺿﻲ ﺣﮑﻤﻮﺍﺟﺮﺍﮐﻨﻴﺪ
ﻗﺎﺿﻲ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺯﻥ ﮐﺮﺩﻭ ﮔﻔﺖ ﻭﺻﻴﺘﻲ ﻧﺪﺍﺭﻱ؟
ﺯن ﮔﻔﺖ ﺑﺰﺍﺭﻳﺪﺑﺮﺍﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﺭﺑﭽﻤﻮﺷﻴﺮ ﺑﺪﻡ
ﯼ ﺑﭽﻪ 20 ﻣﺎﻫﻪ،ﺭﻭﺁﻭﺭﺩﻥ ﺗﻮﺑﻐﻞ ﻣﺎﺩﺭﺵ
ﺍﻣﺎﻫﺮﮐﺎﺭﮐﺮﺩﻥ ﺷﻴﺮﻧﺨﻮﺭﺩهمه گریه میکردن
ﺗﺎﺑﭽﻪ ﺭﻭﺟﺪﺍﻣﻴﮑﺮﺩﻥ ﻣﻴﮕﻔﺖ ﺷﻴﺮﺷﻴﺮ
ﭘﺪﺭﺵ ﺍﻭﻣﺪﺟﻠﻮﮔﺮﻓﺘﺶ ﻭﮔﻔﺖ ﭘﺲ ﭼﺮﺍﺷﻴﺮﻧﻤﻴﺨﻮﺭﻱ؟
ﺑﺎﻭﺭﺗﻮﻥ ﻧﻤﻴﺸﻪ
ﺑﭽﻪ ب اذن خدازبون بازکردوگفت ﮔﻔﺖ ﺁﺧﻪ ﺑﺎﺑﺎﺷﯿــﺮﺭﺍﻣﮏ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﺗﺮﻩ
ﺭﺍﻣﮏ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺰﺭﮒ ﻭﮐﻮچک
فحش نده...
ﺭﻭﺍﻧﯿﻢ ﺧﻮﺩﺗﻲ
ﺗﺒﻠﯿﻐﻪ ﺩﯾﮕﻪ


FaRSHAD13975
فرشاد

یه بارم تو گوگل سرچ کردم زندگینامه شیخ بهایی


گوگلم برداشت گفت باز بابات کنارت نشسته

بچه ها دیگه با گوگل حرف نزنین اعصاب مصاب نداره{-61-}{-61-}


FaRSHAD13975
فرشاد

مورد داشتیم عروس سره سفره عقد گفته.....ریپورتم 10 تا سکه بدید تا بله رو بگم!!!!

تلگرام تو روحت با ریپورت کردنت....
میگن خانواده داماد و عاقد و کل مهمونا دیلیت اکانت کردن دیگه تلگرام نمیان...{-61-}{-61-}


FaRSHAD13975
فرشاد

هر وقت حس کردی همه درها به روت بسته شده و دلت پُر از غمه دستاتو تا جایی که می تونی رو به آسمون بلند کن
.
.
.
و با همه توان بزن تو سرت...
والا دیگه چیزی به ذهنم نمیرسه |:
راستی اگه داداشت کنارته یکیم بزن تو سر اون (:


FaRSHAD13975
فرشاد

ی بار با دوس دخترم حرف میزدم گفتم:
تمام دارایی ام تقدیم یک لبخند تو باد
.
.
.
.
.
.
.
.
رفیقم کامنت گذاشت :
اول اون 50 تومان طلب من رو بده بعد زر مفت بزن
رفیقن رفیقای قدیم{-18-}{-18-}


FaRSHAD13975
فرشاد

ﻣﺮﺩ:ﺍﯾﻦ ﻟﺒﺎﺳﺖ ﭼﯿﻪ ﺑﺎﺯ ﺧﺮﯾﺪﯼ؟
ﺯﻥ: ﺁﺥ.ﺑﺎﺯ ﺷﯿﻄﻮﻥ ﮔﻮﻟﻢ ﺯﺩ. ﮔﻔﺖ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﺎﺩ
ﻣﺮﺩ: ﻣﮕﻪ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﻫﺮﻭﻗﺖ ﺷﯿﻄﻮﻥ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﻟﺖ ﺑﺰﻧﻪ
ﺑﮕﻮ ﺩﻭﺭ ﺷﻮ ﺩﻭﺭ ﺷﻮ


ﺯﻥ: ﮔﻔﺘﻢ ﺩﻭﺭ ﺷﻮ .ﺍﻭﻧﻢ ﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺑﯽ
ﺷﺮﺭﺭﺭﺭﺭﺭﺭﺭﺭﻑ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻬﺖ
ﻣﯿﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺩ{-61-}{-61-}


صفحات: 1 2 3 4 5