دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


۲۰۱۸۰۳۰۳_۲۰۲۰۵۹.png IMG_20180224_142602_668.jpg
↩ تنهآے وحشے ↪

یـہ جوون21 ωـالـہ ،با5ـωـال ωـابقـہ افـωـردگے وجنوלּ امانـہ عاشق و80ـ.. [درباره]
این مشخصات محافظت شده است
Bi-KaSe-ZaMoOonEh
↩ تنهآے وحشے ↪
باو من ناشُکرم
وگرنه من همون چیزیم
ک تو زور میزنی باشی(:

Bi-KaSe-ZaMoOonEh
↩ تنهآے وحشے ↪
بچع ک بودم وقتۍ گریه میکردَم
بابآم ب شُخمشم نبود
ب ننم میگُف خفه کُن اون پِدسگُ

توکِ دیگِ بچهـ مردُم بودۍ(:

Bi-KaSe-ZaMoOonEh
↩ تنهآے وحشے ↪
زندَم هَنوز
یکم نقص پیدا کَردَم
ولی بااینکه اُفتادم
زینِ اَسبُ ول نکردَم
۲۰۱۸۰۳۰۳_۲۰۲۰۵۹.png

Bi-KaSe-ZaMoOonEh
↩ تنهآے وحشے ↪
ال‌ان مِثقالی دُ صَدَم
حَرفم زیادِ پُش سَرَم
وَل‌ی میشه روزیکه
خودِتُ خاندانِت بشی نُ کَرَم

IMG_20180224_142602_668.jpg

Bi-KaSe-ZaMoOonEh
↩ تنهآے وحشے ↪
هَمین‌کِ‌راست‌اَست‌این‌خاطِرآت
خاطرَت‌جمع‌باشَد‌اَز پآشیدَنَم


Bi-KaSe-ZaMoOonEh
↩ تنهآے وحشے ↪
راه قلبتُ باقلبِ من یکی کن
حال من بی تُ
خرابه فکری کن


حالِ هفت سال پیشتُ آوردجلوچشتُ
باس لال شی چون مثلامردشدی