دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


مهنور

ظاهرا ارومم....ولی رسما داغونم [درباره]
این مشخصات محافظت شده است
22_
مهنور

به تو بدهکارم

دست کم یک جان ، برای هر لبخند . . .


نتیجه تصویری برای خنده ها عاشقانه

22_
مهنور

یادت را از من نگیر

بگذار من هم مثل سهراب بگویم دلخوشی ها کم نیست


 


22_
مهنور

بی کلام اینجا باش

بودنت با دل من ، بی صدا هم زیباست !22_
مهنور
و زن ها
 تمام دردهایشان را
در آغوش مَرد دلخواهشان
 فراموش می کنند .!


تصویر مرتبط